KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Objednávky - Dodací listy
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Faktury
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Pokladní doklady
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Účtenky, paragony, stvrzenky
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Bankovní doklady
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Pokladní knihy, účetní doklady
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Osobní a mzdová agenda
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Organizace
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Skladové hospodářství
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Doprava - Knihy jízd
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Služby
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Stavební deníky
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Různé - Cestovní příkaz
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Zdravotnické tiskopisy
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Lístkovnicové karty
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Vstupenky + šatnové bloky
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Ostatní
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Stolní pomůcky
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Školní pomůcky
mSk Praha - hospodářské tiskopisy Celní a přepravní dokladyReklama:

Záruční a reklamační podmínky

a) Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců. Lhůta k uplatnění práv z odpovědnosti za vady začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

b) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením, neopatrným zacházením a špatným skladováním, které jsou v rozporu s doporučeními výrobce.

c) Reklamační řízení probíhá v souladu s ustanoveními § 625 Občanského zákoníku.

d) Reklamaci lze uplatnit osobně v naší provozovně (adresa viz. níže, po-pá 7,30-14h.), zasláním e-mailu na info@mskpraha.cz nebo zasláním reklamace na naší adresu: Podnikatelská 1160/14, 320 56 Plzeň.

d) Pokud reklamované zboží zasílá spotřebitel poštou, v případě oprávněné reklamace mu může být vrácen zaplacený poštovní poplatek, pokud předloží doklad podací pošty.

  Odstoupení spotřebitele od smlouvy

a) Závazkový vztah mezi objednatelem a firmou mSk - sdružení je spotřebitelskou smlouvou, ve smyslu ust. § 52 a násl. Občanského zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění; vztahy nezmíněné či neupravené těmito obchodními podmínkami tak řídí právním režimem upravujícím spotřebitelské smlouvy.

b) Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy, je povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním v nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi a doručit zboží prodávajícímu na svůj náklad. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

c) Dodavatel si vyhrazuje 30 dnů na vyřízení reklamace a právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vracením zboží.

32370 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!